Foar an traoù bugale

Gouzout hiroc’h war « AR SKOAZELL  » 7 a viz Meurzh 2019
loupe

D’an 17 a viz Meurzh e vo aozet gant HATOUP ar c’huzul skoazell foar ar babigouriezh. Dalc’het e vo er sal-sport Cousteau e Sine.